Meru Health - Digiklinikka työuupumuksen sekä masennus- ja ahdistusoireiden hoitoon

Meru Health on Valviran (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) hyväksymä digiklinikka. Tarjoamme sinulle  8-viikon mobiiliohjelmaa työuupumuksen sekä masennus- ja ahdistusoireiden hoitoon älypuhelimesi kautta. Ohjelman tarkoituksena on opettaa taitoja psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseen.

Ohjelma perustuu tutkitusti tehokkaisiin ja laajasti käytössä oleviin terapiamuotoihin, jotka ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, mindfulness sekä käyttäytymisen aktivointi.

HUOM: Työnantajasi maksaa sinulle osallistumisen tähän ohjelmaan. Osallistuminen ohjelmaan on ANONYYMIA ja työnantajasi ei saa ilman lupaasi tietää, että sinä olet osallistunut ohjelmaan. 

HUOM! Tietosi jaetaan vain Meru Health -ohjelman terapeutille! Yritys, jossa olet töissä ei saa tietoa siitä, että sinä olet osallistunut ohjelmaan. 

 
 

Käyttäjäkokemuksia

 
EMMA, 21 YEARS OLD

EMMA, 21 YEARS OLD

“Meru Healthin ohjelma oli minulle käänteentekevä. Ohjelma antoi minulle täysin uuden näkökulman siihen, mikä voi synnyttää masennuksen. Se auttoi minua ymmärtämään, että omat toimintamallit voivat aiheuttaa masennuksen ja sain konkreettisia työkaluja näiden toimintamallien muuttamiseen.“

LINDA, 29 YEARS OLD

LINDA, 29 YEARS OLD

"Meru Health -ohjelma osoittautui minulle todella tärkeäksi työkaluksi ja tueksi niin elämän haastavissa tilanteissa kuin tavallisen arjen jaksamisessakin. Ohjelman avulla pääsin opettelemaan kehon ja mielen tuntemusten ja ajatusten tunnistamista ja tutkiskelua neutraalilla ja uteliaalla otteella. Ohjelma auttoi minua ohjaamaan tietoisuuteni autopilotilta tähän hetkeen ja tunnistamaan negatiivisen ajattelun kehiä, jotka ovat aiheuttaneet masennusta ja ahdistusta. Erityisen tärkeäksi koin, että minulla oli mahdollisuus harjoitella myötätuntoista suhtautumista itseeni ja muihin sekä ohjata tekojani itselleni tärkeistä arvoista käsin. Ohjelma toimii joustavana alustana itsenäiselle harjoittelulle, mutta tarjoaa myös suoran viestiyhteyden terapeuttiin, joka empaattisesti ja rohkaisten ohjaa pulmatilanteissa eteenpäin."

 
JENNI, 38 YEARS OLD

JENNI, 38 YEARS OLD

"Meru Health:n digiklinikka löysi minut oikeaan aikaan, kun olin tekemässä kipeitä päätöksiä omasta elämästä ja avioliiton päättämisestä. Päätin hakea ohjelmaan, koska se ei vaatinut henkilökohtaisia tapaamisia ja sisälsi kirjoittamista. Ohjelman suurin anti oli siinä, että sen kautta syntyi varmuus ja turvallisuus omien kipeiden tunteiden käsittelyyn. Ohjelman loputtua olen jatkanut harjoitteiden tekoa. Tuttu ohjelma on kiva ottaa käyttöön työmatkalla tai illalla mielen rauhoittamiseksi. On ihana saada todeta, että voin hyvin.”

HUOM! Tietosi jaetaan vain Meru Health -ohjelman terapeutille. Yritys, jossa olet töissä ei saa tietoa siitä, että sinä olet osallistunut ohjelmaan.


 
 
 

Ohjelma käytännössä

Viikkoteemat

  1. Johdanto mindfulnessiin (eli tietoisuustaitoihin)
  2. Mieliala ja motivaatio
  3. Havainnoiva ja tulkitseva mieli
  4. Huolet ja ajatusansat
  5. Vaikeiden tunteiden kohtaaminen
  6. Itsemyötätunto
  7. Elämän arvot ja omat rajat
  8. Elämän tasapaino ja itsestään huolehtiminen
 
meru health ohjelma masennus ahdistus burnout hoito.jpg
 
 
 

Harjoitteleminen

Suoritat ohjelmaa omatoimisesti katsomalla viikoittaisia teemavideoita ja suorittamalla harjoituksia säännöllisesti. Harjoitteluun on hyvä varata 20-30 minuuttia 4-7 päivänä viikossa. Ohjelman suorittamista tukee Meru Health -ohjelman terapeutti, joka auttaa ja tukee osallistujia arkipäivisin koko ohjelman ajan. Ohjelman jälkeen kaikki harjoitteet jäävät osallistujien käyttöön. 

meru health mobiilisovellus masennus ahdistus hoito
 

 

klikkaa tästä ja Lue lisää terapiamuodoista +

Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusta on ymmärrys siitä, että ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat kaikki suoraan toisiinsa. Jos muutat yhtä näistä, se vaikuttaa toisiin. Kognitiivinen käyttäytymisterapia auttaa sinua muuttamaan ajattelumallejasi ja köyttäytymistäsi sellaiseen suuntaan, mikä edesauttaa hyvinvointiasi ja elämänhallintaasi.

Käyttäytymisen aktivaatio perustuu mieltä ja kehoa aktivoiviin harjoituksiin.

Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo taas auttaa sinua elämään tässä hetkessä ja hyväksymään tämän hetken juuri sellaisena kuin se on. Pysähtymällä kehollisiin mindfulness-harjoituksiin opit selkeämmin havainnoimaan omia ajatuksiasi ja tunteitasi sekä kuuntelemaan kehosi viestejä. Opit tuntemaan itseäsi paremmin.

Mindfulnessissa käännymme kohti elämää, opettelemme katsomaan elämää, ja kaikkia elämän puolia, suoraan silmiin. Sillä elämä ei koskaan ole ainoastaan helppoa ja miellyttävää. Me kaikki kohtaamme elämässämme vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Opettelemme sitä, miten on mahdollista rakentavasti ja mahdollisimman hellästi kohdata omia heikkouksia ja kipeitä pisteitä sekä elämän vastoinkäymisiä, ilman että niitä tarvitsisi pelätä, hävetä, paeta tai torjua. Ohjelma antaa sinulle tähän tarvittavat työkalut ja tekniikat.

Tavoitteena näissä terapiamuodoissa on oppia vapautumaan vanhoista haitallisista ajatus- ja toimintamalleista, jotka saattavat aiheuttaa tai pahentaa työuupumusta, masennusta tai ahdistuneisuutta, ja siten saavuttaa enemmän psyykkistä hyvinvointia, vapautta ja valinnanmahdollisuuksia elämässä.

HUOM! Tietosi jaetaan vain Meru Health -ohjelman terapeutille. Yritys, jossa olet töissä ei saa tietoa siitä, että sinä olet osallistunut ohjelmaan. 

 

Hoitotulokset

 
 

75%

Osallistujista sai kliinisesti merkittävän hoitovasteen

86%

Aloittaneista osallistujista suoritti ohjelman onnistuneesti loppuun

 

Meru Health - real world evidence : 02/2017 - 01/2018 (n=141),
Mittari: PHQ-9 masennuskysely

 

Hoitopolku

 

1.
SOVELTUvuUSKYSELY

 
meru health masennus ahdistus hoito kaavake
 

2.
Meru Healthin terapeutti on sinuun yhteydessä

Outi Hilgert masennus ahdistus digiklinikka Meru Health.png
 
 
 

3.
Hoito-ohjelma

Osallistujat suorittavat 8-viikon Meru Health -ohjelman. Meru Health -ohjelman terapeutti ja anonyymi vertaistukiryhmä ovat osallistujien tukena päivittäin. Anonyymi vertaistukiryhmä koostuu muista ohjelman käyttäjistä.

meru health ohjelma digiklinikka masennus ahdistus hoito.png

HUOM! Tietosi jaetaan vain Meru Health -ohjelman terapeutille. Yritys, jossa olet töissä ei saa tietoa siitä, että sinä olet osallistunut ohjelmaan. 


Hoitohenkilökunta

 
 
 
Anu Raevuori,  Lääketieteellinen johtaja, lääketieteen tohtori, psykiatri

Anu Raevuori, Lääketieteellinen johtaja, lääketieteen tohtori, psykiatri

Outi Hilgert,  Meru Health -ohjelman terapeutti, lääkäri & mindfulness-ohjaaja

Outi Hilgert, Meru Health -ohjelman terapeutti, lääkäri & mindfulness-ohjaaja

 
Sini Cavén,  Meru Health -ohjelman terapeutti, psykologi & mindfulness-ohjaaja

Sini Cavén, Meru Health -ohjelman terapeutti, psykologi & mindfulness-ohjaaja

Tiina Lappalainen,   Meru Health -ohjelman terapeutti, psykoterapeutti & mindfulness-ohjaaja

Tiina Lappalainen,  Meru Health -ohjelman terapeutti, psykoterapeutti & mindfulness-ohjaaja

 

HUOM! Tietosi jaetaan vain Meru Health -ohjelman terapeutille. Yritys, jossa olet töissä ei saa tietoa siitä, että sinä olet osallistunut ohjelmaan.