Esimerkkitapaus Meru Health -ohjelman osallistujasta

Essi on 25-vuotias pääkaupunkiseudulla asuva nuori nainen.

Hän on kärsinyt vaihtelevan asteisesti masennuksesta a ja ahdistuksesta teini-iästä asti. Suhde vanhempiin on ollut huonohko eikä hän ole koskaan kokenut saavansa heiltä tarvitsemaansa tukea.

Jo kouluaikoina hän on käynyt ajoittain juttelemassa koulupsykologin kanssa, joka on lähettänyt hänet lääkärille. Hänelle on tuolloin asetettu diagnoosi keskivaikea/vaikea masennus ja ahdistuneisuushäiriö. Hänelle on tarjottu lääkkeitä, mutta hän ei ole halunnut käyttää niitä.

Essi on joutunut opiskelun ja vaihtelevien työpaikkojen vuoksi muuttamaan useasti, ja siten hänen ei ole ollut mahdollista aloittaa pitempiaikaista terapiaa. Vaikeimpina jaksoina hänen on vaikea keskittyä opiskeluun ja saada kursseja suoritettua.

Välillä hänellä on ollut parempia jaksoja, mutta sitten taas pidempiä kausia, jolloin hän ei ole jaksanut tehdä oikein mitään. Tällöin olo on pessimistinen ja kohdatessaan vastoinkäymisiä, hänestä tuntuu kuin maailma kaatuisi. Tällöin hänestä myös tuntuu, ettei hän pysty rajoittamaan ajatuksiaan, jotka ovat erittäin negatiivisia ja vievät hänet syvälle mielen syövereihin, joista hänen on vaikea päästä pois.

Useiden muuttojen vuoksi hänen tukiverkostonsa on kapea: ystäviä on vähän ja vanhemmat asuvat kaukana. Hän kokee olevansa hyvin yksin ja muista eristäytynyt ongelmiensa kanssa.

Teini-ikäisenä Essillä oli ajoittain itsensä viiltelyä ahdistuneisuuden vuoksi. Ajoittain, vaikeimpina jaksoina  Essillä on edelleenkin ajatuksia siitä, että hän on turha, että hänen elämällään ei ole tarkoitusta, että ei ole väliä onko hän olemassa, että kaikki on tasapaksua eikä tunnu miltään, että olisi parempi olla kuollut. Konkreettisia itsemurhayrityksiä hänellä ei ole ollut.

Essi hakeutui 8 viikon mobiiliterapiaan, koska hän on väsynyt siihen, että kokee jatkuvasti rämpivänsä elämässään eteenpäin. Hän toivoi konkreettisia työkaluja itsensä parempaan ymmärtämiseen, etenkin omien negatiivisten ajatusten ja tunteiden hallintaan sekä ulospääsyä jatkuvasta masennuskierteestä.

Intensiivisen 8 viikon mobiiliterapian etuina hän koki terapian „suorittamisen“ helppouden. Hänen ei tarvitsisi etsiä itselleen sopivaa terapeuttia eikä erikseen matkustaa terapiaistuntoihin. Hän voi tehdä päivittäiset harjoitukset sellaisena ajankohtana kuin se hänelle itselleen parhaiten sopii ja hänellä on ohjelman kautta tukena henkilökohtainen terapeutti koko 8 viikon ohjelman ajan.

Essi koki mobiiliterapian harjoitukset mielekkäinä, joskaan ei aina helppoina. Vaikeina hetkinä hän sai nopeasti tukea ohjelman terapeutilta. 8 viikon ohjelman jälkeen hän totesi, että oli oppinut tunnistamaan, miten hänen oma masennuskierteensä saattaa lähteä käyntiin. Hän oli oppinut hallitsemaan omia vaikeita ajatuksiaan ja tunteitaan, niin ettei ollut enää niiden riepoteltavissa. Hengitysharjoitusten ja kehollisten mindfulness-harjoitusten avulla hän on oppinut rauhoittamaan itseään vaikeina hetkinä, sekä astumaan ulos masennuskierteeseen johtavista ajattelu- ja käyttäytymismalleista. Hän on oppinut kohtaamaan ja hyväksymään negatiiviset ajatukset ja tunteet ja myös päästämään niistä irti. Hän kokee elämäniloa ja toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen.