Meru Health terveydenhuollon ammattihenkilöille

Meru Health on Valviran hyväksymä digiklinikka, joka tarjoaa 8-viikon suomenkielisen mobiiliohjelman (iPhone & Android -käyttäjille) masennus- ja ahdistusoireiden hoitoon.

Terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnatussa ohjelmassa on mahdollisuus osallistua mobiiliterapiaan ja saada omakohtainen kokemus siitä, mitä nykyaikaisella mobiiliterapialla on mahdollista saavuttaa masennuksen hoidossa. Samalla saat mahdollisuuden kehittää omia tietoisuustaitojasi (mindfulness), joista on tutkitusti hyötyä mm. (työ)stressin hallinnassa, työuupumuksen ennaltaehkäisyssä, resilienssin (selviytymiskyvyn, palautumiskyvyn) lisäämisessä sekä myötätuntoisen asenteen kehittämisessä, niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.

Ohjelman perustana on tutkitusti tehokkaat terapiamuodot, kuten kognitiivinen käyttäytymisterapia, mindfulness sekä käyttäytymisen aktivointi. [1,2,3,4,5,6,7]

Meru Health tarjoaa rajatun määrän paikkoja lääkäri Outi Hilgert-Teerikankaan vetämään terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattuun ohjelmaan.

 

LL Outi Hilgert-Teerikangas - Yleiskuvaus Meru Health -ohjelmasta

 

Lääkäreiden suosituksia

susan picture.png

Dr Susan Connolly, Physician, Palo Alto Medical Foundation, M.D. Harvard Medical School

"My experience with the Meru Health program was excellent. I enjoyed the idea of having a different theme each week, with videos and guided practices to support each theme. The therapist who did the videos and guided mindfulness practices was perfect---pleasant voice to listen to, with perfect attitude and tone. I appreciated the availability of the therapist, and also enjoyed the interactions with other people participating in the course at the same time. I have taken Mindfulness-based stress reduction (MBSR) courses in the past, and found Meru to be superior to the in-person classes, in part because I was able to do it at my own pace and at whatever time of day suited me. The daily reminders to do the practices were quite effective and I wound up following through almost 100% of the time--way better than when I've taken MBSR courses. I also really appreciate that I continue to have access to the guided practices now that I've finished the 8-week program. I highly recommend the Meru Health program to everyone--whether dealing with depression and/or anxiety, or simply seeking a more positive and peaceful life experience."

Veko-round.png

Dr Veko Vahamaki,

 

Family Medicine Physician, Medical Director, Palo Alto Medical Foundation

"As a doctor I have read about mindfulness, attended lectures on cognitive behavioral therapy, and referred patients to learn more about this form of treatment. It all made a lot of logical sense to me, but it was not until I became a patient that I truly understood the benefit of this powerful form of intervention. Since then, I have learned that  professionals of all types, including primary care doctors, can begin to feel symptoms of burnout and/or depression due the long hours and stressful demands of their profession. Then Meru Health put all of that knowledge onto my smart-device, kept the lesson videos short, and the daily practices often even shorter. I felt the support of my anonymous peer group and therapist which made completing the program surprisingly easy. The program has made tremendous positive effect in my life and I highly recommend it to healthcare professionals and patients suffering from depression and burnout."

Anu-round.png

LT Anu Raevuori, Lääketieteellinen johtaja, Meru Health

 

 

 

“Tutkimusnäytön mukaan mindfulnessilla on monia edullisia terveysvaikutuksia, jotka alkavat ilmetä jo muutaman viikon harjoittamisen jälkeen. Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten meta-analyysiin perustuva näyttö masennus- ja ahdistusosoireiden lievittymisestä mindfulnessin avulla on vahvaa. Meru Health:n kännykkäsovelluksessa toimiva terapia hyödyntää mindfulnessin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä, jotka perustuvat vankkaan tieteelliseen näyttöön. Meru Health-terapia tarjoaa käyttäjäystävällisen masennuksen hoitomenetelmän, jossa hoitoon sitoutuminen on alustavien havaintojen perusteella hyvää (~80%), ja jonka tulokset masennuksen hoidossa ovat lupaavia.

 


Ohjelma käytännössä

Viikkoteemat

 
 1. Johdanto mindfulnessiin (eli tietoisuustaitoihin)
 2. Mieliala ja motivaatio
 3. Havainnoiva ja tulkitseva mieli
 4. Huolet ja ajatusansat
 5. Vaikeiden tunteiden kohtaaminen
 6. Itsemyötätunto
 7. Elämän arvot ja omat rajat
 8. Elämän tasapaino ja itsestään huolehtiminen
ohjelma.png
 
 

Harjoitteleminen

Suoritat ohjelmaa omatoimisesti katsomalla viikoittaisia teemavideoita ja suorittamalla harjoituksia säännöllisesti. Harjoitteluun on hyvä varata 20-30 minuuttia 4-7 päivänä viikossa. Ohjelman suorittamista tukee Meru Health -ohjelman terapeutti, joka auttaa ja tukee osallistujia arkipäivisin koko ohjelman ajan. Ohjelman jälkeen kaikki harjoitteet jäävät osallistujien käyttöön. 

 

Esimerkkiharjoitus:

 
 

Hoitotulokset

 
Meru Health - Hoitotulokset
 

Käyttäjäkokemuksia

 “ Meru Healthin ohjelma oli minulle käänteentekevä. Ohjelma antoi minulle täysin uuden näkökulman siihen, mikä voi synnyttää masennuksen. Se auttoi minua ymmärtämään, että omat toimintamallit voivat aiheuttaa masennuksen ja sain konkreettisia työkaluja näiden toimintamallien muuttamiseen.“  Emma, 20v

Meru Healthin ohjelma oli minulle käänteentekevä. Ohjelma antoi minulle täysin uuden näkökulman siihen, mikä voi synnyttää masennuksen. Se auttoi minua ymmärtämään, että omat toimintamallit voivat aiheuttaa masennuksen ja sain konkreettisia työkaluja näiden toimintamallien muuttamiseen.“

Emma, 20v

 "Meru Health -ohjelma toi minulle uusia näkökulmia oman masennukseni hoitoon. Aloin enemmän havaitsemaan ajatuksiani ja ymmärtämään niitä, kuin myös kiinnittämään enemmän huomiota kehoon, sen tuntemuksiin ja kuinka ne ovat yhteydessä mieleen. Suosittelen ohjelmaa masennuksesta kärsiville, jotka ovat kiinnostuneita uudesta, innovatiivisesta tavasta hoitaa masennusta. "  - Oona, 22v

"Meru Health -ohjelma toi minulle uusia näkökulmia oman masennukseni hoitoon. Aloin enemmän havaitsemaan ajatuksiani ja ymmärtämään niitä, kuin myös kiinnittämään enemmän huomiota kehoon, sen tuntemuksiin ja kuinka ne ovat yhteydessä mieleen. Suosittelen ohjelmaa masennuksesta kärsiville, jotka ovat kiinnostuneita uudesta, innovatiivisesta tavasta hoitaa masennusta."

- Oona, 22v

 " Meru Health -ohjelma osoittautui minulle todella tärkeäksi työkaluksi ja tueksi niin elämän haastavissa tilanteissa kuin tavallisen arjen jaksamisessakin. Ohjelman avulla pääsin opettelemaan kehon ja mielen tuntemusten ja ajatusten tunnistamista ja tutkiskelua neutraalilla ja uteliaalla otteella. Ohjelma auttoi minua ohjaamaan tietoisuuteni autopilotilta tähän hetkeen ja tunnistamaan negatiivisen ajattelun kehiä, jotka ovat aiheuttaneet masennusta ja ahdistusta. Erityisen tärkeäksi koin, että minulla oli mahdollisuus harjoitella myötätuntoista suhtautumista itseeni ja muihin sekä ohjata tekojani itselleni tärkeistä arvoista käsin. Ohjelma toimii joustavana alustana itsenäiselle harjoittelulle, mutta tarjoaa myös suoran viestiyhteyden terapeuttiin, joka empaattisesti ja rohkaisten ohjaa pulmatilanteissa eteenpäin."   Linda, 29

"Meru Health -ohjelma osoittautui minulle todella tärkeäksi työkaluksi ja tueksi niin elämän haastavissa tilanteissa kuin tavallisen arjen jaksamisessakin. Ohjelman avulla pääsin opettelemaan kehon ja mielen tuntemusten ja ajatusten tunnistamista ja tutkiskelua neutraalilla ja uteliaalla otteella. Ohjelma auttoi minua ohjaamaan tietoisuuteni autopilotilta tähän hetkeen ja tunnistamaan negatiivisen ajattelun kehiä, jotka ovat aiheuttaneet masennusta ja ahdistusta. Erityisen tärkeäksi koin, että minulla oli mahdollisuus harjoitella myötätuntoista suhtautumista itseeni ja muihin sekä ohjata tekojani itselleni tärkeistä arvoista käsin. Ohjelma toimii joustavana alustana itsenäiselle harjoittelulle, mutta tarjoaa myös suoran viestiyhteyden terapeuttiin, joka empaattisesti ja rohkaisten ohjaa pulmatilanteissa eteenpäin."

Linda, 29


Osallistuminen ohjelmaan

Vaihe 1

 
soveltuvuuskysely.png
 

Vaihe 2

Lääkäri ja Meru Health -ohjelman terapeutti Outi Hilgert-Teerikangas on yhteydessä osallistujaan

 
 

Vaihe 3

Osallistujat suorittavat 8-viikon Meru Health -ohjelman. Ohjelmaan voi osallistua myös vain kahdeksi viikoksi. Meru Health -ohjelman terapeutti ja anonyymi vertaistukiryhmä ovat osallistujien tukena päivittäin. Anonyymi vertaistukiryhmä koostuu muista terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

 
suomikokemus.png
 

Meru Healthin suomalaiset terveydenhuollon ammattihenkilöt

 
 Anu Raevuori,   Lääketieteellinen johtaja, lääketieteen tohtori, psykiatri (erikoistuva lääkäri), mindfulness-ohjaaja (MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction)

Anu Raevuori, 

Lääketieteellinen johtaja, lääketieteen tohtori, psykiatri (erikoistuva lääkäri), mindfulness-ohjaaja (MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction)

 Outi Hilgert-Teerikangas,   Meru Health -ohjelman terapeutti, lääkäri & mindfulness-ohjaaja (MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction & MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy)

Outi Hilgert-Teerikangas, 

Meru Health -ohjelman terapeutti, lääkäri & mindfulness-ohjaaja (MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction & MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy)

 Tiia Helteenvuori,   Meru Health -ohjelman terapeutti, psykologi, psykoterapeutti & mindfulness-ohjaaja (MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction)

Tiia Helteenvuori, 

Meru Health -ohjelman terapeutti, psykologi, psykoterapeutti & mindfulness-ohjaaja (MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction)

 

Referenssit

 
 

1. Epstein RM. Mindful practice. JAMA. 1999 Sept 1; 282(9): 833-9

2. Beckman HB et al., The Impact of a program in mindful communication on Primary Care Physicians. Acad Med. 2012 Jun;87(6):815-9.

3. Krasner MS et al., Association of an Educational Program in Mindful Communication with Burnout, Empathy, and Attitudes among Primary Care Physicians. JAMA 2009. 302(12): 1284-93.

4. Khoury et al. "Mindfulness-based therapy: a comprehensive meta-analysis." Clinical Psychology Review 33.6 (2013): 763-771

5. Galante et al. "Effects of mindfulness-based cognitive therapy on mental disorders: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials." Journal of Research in Nursing (2012)

6. Strauss et al. "Mindfulness-based interventions for people diagnosed with a current episode of anxiety or depressive disorder: a meta-analysis of randomised controlled trials." PLoS One 9.4 (2014): e96110

7. Gotink at al. "Standardised mindfulness-based interventions in healthcare: an overview of systematic reviews and meta-analysis of RCTs. PLoS One 2015;10:e0124344